Vítejte na stránkách společnosti BG-ENERGY

Představujeme vám společnost, která je zaměřena na využití odpadu jako zdroje energie. Členové výkonného managementu jako první v České republice realizovali projekty na využití skládkového plynu ke kombinované výrobě tepelné a elektrické energie.

Mezi nejvýznamnější projekty patří využití skládkového plynu na skládce TKO v Praze Ďáblicích, Dolních Chabrech, Modlanech, Chvaleticích a Mladé Boleslavi. Projekty představují největší ucelenou realizaci energetického využití skládkového plynu v Evropě.(Obrázek)

Ekologický přínos

Realizované projekty ročně produkují více, než 50 tis. megawatthodin elektrické energie a 120 tis. gigajoulů tepelné energie. Tím dochází k roční úspoře téměř 40 tis. tun hnědého uhlí, které by jinak muselo být spotřebováno v tepelných elektrárnách.

Nahrazení fosilních paliv bioplynem čerpaným ze skládek komunálního odpadu představuje při současné vysoké účinnosti kogeneračních generátorů významný přínos ke zlepšení ovzduší a životního prostředí při výrobě tepelné a elektrické energie. Ekologický přínos těchto projektů je navíc umocněn maximálním zabráněním úniku skleníkových plynů metanu a kysličníku uhličitého ze skládek do ovzduší.

Strategie rozvoje společnosti

Vzhledem k celosvětově rostoucí spotřebě energie a současnému úbytku zásob fosilních paliv roste strategický význam výroby energie z obnovitelných a alternativních zdrojů. Specifickou cestou využití těchto zdrojů energie, kterou naše společnost sleduje, je pak cesta výroby energie z odpadu.

Energetické využití skládkového plynu je jednou z hlavních oblastí, ve které management společnosti nabízí uplatnění svých bohatých zkušenosti s přípravou projektů, jejich realizací a zabezpečením provozu. Ve spolupráci s městy - majiteli skládek komunálního odpadu zajistíme kompletní výstavbu tzv. „na klíč“(včetně pomoci při zajišťování financování) a dlouhodobé provozování systémů odplynění skládek a energetického využití skládkového plynu.

Druhou cestou je pak využití komunálního, ale i nemocničního a nebezpečného odpadu k výrobě elektrické a tepelné energie formou jeho plazmového zplyňování. Naše společnost spolu se společnostmi ECO CLEAN ENERGY INVEST s.r.o. a MILLENIUM TECHNOLOGIES a.s. hledá uplatnění této progresivní technologie, jejíž nositelem je americká společnost SOLENA GROUP, Inc.

Strategie rozvoje naší společnosti je zaměřena na hledání nových míst a partnerů i mimo území České republiky, kde by bylo možné společně realizovat tyto ekologicky přínosné a ekonomicky zajímavé projekty výroby energie z odpadu.