Skládka Ďáblice BG - Energy a.s.

  
    kogenerační jednotka v kontejneru
  
 

montáž kogenerační jednotky

kogenerační jednotka
  
čerpací stanice plynu, vysokoteplotní hořák