Teplárna AVIA BG - Energy a.s.
  kotel – bioplyn   
  teplárna AVIA
  venkovní teplovody