Rok
Čerpání plynu

Instalovaný výkon
elektřina        teplo

Měsíční výroba
elektřina        teplo
BG - ENERGY a.s.
presentace
2000 1 800 m3/hod    3,6 MW           4,7 MW 2 450 MWh        3 200 MWh odplynění skládek
výroba elektrické a tepelné energie